Všem stavům a městům nařízení dávám pilně stavěti rybníky, 
jednak aby bylo postaráno o hojnost ryb pro potravu lidu, dále aby půda co nejvíce využita byla,
zejména aby se voda v nich mohla shromažďovati, za účinků slunce a teplých větrů odpařovati a blahodárně působiti
na okolní rostlinstvo. Mimoto má velkou část vody rybník zadržeti,
a tím náhlým povodním v krajinách níže ležících zabrániti.

Karel IV.
Majestát městům a stavům (1344)

Aktuality

Dočasné uzavření betonárny

Od čtvrtek 10.8. do pondělí 14.8. je z technických důvodů betonárna uzavřena. Prodej písků, kameniva a betonářské oceli nadále funguje bez omezení.
Všem našim zákazníkům se omlouváme a prosíme o shovívavost.

Prodejní akce

popis obrázku